Game mới:Khỉ nhặt chuối.
Bạn chỉ cần dùng các phím mũi tên để đi và phím space để nhảy sao cho ăn được càng nhiều chuối càng tốt.Nhớ tránh những tên mặc áo đen và đừng làm khỉ rơi xuống đường nha không chết khỉ đó

link game http://socvui.com/gameplay.aspx?gameid=7c74118ef2