pi pi xin chào tất cả mọi người.Mọi người giúp pi pi nhảy lên cao được không.cảm ơn mọi người nhiều lắmlink game: http://socvui.com/gameplay.aspx?gameid=75741e