Với khẩu hiệu “Thể hiện mình, thể hiện ý tưởng”, Chương trình Sinh viên với Thương mại điện tử do Vụ Thương mại điện tử, Bộ Thương mại phối hợp với các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, chính thức được phát động từ ngày 31/5/2007. Mọi thông tin về Chương trình xin xem tại http://sinhvien.mot.gov.vn.

Chương trình nhằm kết nối các ý tưởng mới, độc đáo vả khả thi về thương mại điện tử trong cộng đồng sinh viên Việt Nam với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Bộ Thương mại là đơn vị bảo trợ của Chương trình. Thành viên Ban tổ chức là các quỹ đầu tư và nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chính các thành viên của Ban tổ chức sẽ thẩm định các ý tưởng và trao nhiều giải thưởng có giá trị cho sinh viên/nhóm sinh viên đoạt giải.
Đối tượng tham gia Chương trình là sinh viên đang theo học mọi loại hình đào tạo tại tất cả các trường đại học của Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2007.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một: nhận bài viết thể hiện ý tưởng của sinh viên trong tháng 6 và tháng 7. Mỗi thành viên của Ban tổ chức sẽ độc lập chấm và chọn ra những ý tưởng xuất sắc. Giai đoạn hai: những ý tưởng xuất sắc được chọn ở giai đoạn một sẽ được các thành viên Ban tổ chức tư vấn để hoàn thiện thành một kế hoạch kinh doanh. Tại buổi lễ chung kết tổ chức vào cuối tháng 8/2007, tác giả của ý tưởng sẽ trình bày kế hoạch kinh doanh trước Ban tổ chức. Mỗi thành viên Ban tổ chức sẽ chọn ra một ý tưởng xuất sắc nhất theo đánh giá của chính thành viên đó để trao giải.

Ban tổ chức sẽ tổ chức các buổi giao lưu, hội thảo với sinh viên các trường đại học để giúp các sinh viên thể hiện ý tưởng.

Thông tin về Chương trình Sinh viên với Thương mại điện tử được giới thiệu tại http://sinhvien.mot.gov.vn. Mọi ý kiến trao đổi có thể tham gia tại đây hoặc email tới sinhvien@mot.gov.vn.

Thể hiện mình, thể hiện ý tưởng! Thương mại điện tử là cơ hội lớn cho các bạn trẻ thể hiện tài năng và hoài bão. Thương mại điện tử cũng là công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế toàn cầu.