Nhân dịp Học viện mạng Bách Khoa (BKACAD)tiếp tục trở thành Học viện đào tạo CNTT chính thức ủy quyền của Microsoft, BKACAD đưa ra chương trình Học bổng Hè 2007 hấp dẫn cho các bạn sinh viên.
Thông tin chi tiết có tại:
http://www.bkacad.com/hocbonghe2007.html