Hiện nay phong trào blog đang nở rộ nên tớ mở ra discussion về một lĩnh vực thời sự gọi là Social Media

Social Media là gì?
Social Media (dịch ra tiếng Việt là truyền thông xã hội, hay truyền thông đại chúng) là một thuật ngữ để chỉ một cách thức truyền thông kiểu mới, trên nền tảng là các dịch vụ trực tuyến, với mục đích tập trung các thông tin có giá trị của những người tham gia.
Những thể hiện của Social Media có thể là dưới hình thức của các mạng xã hội chia sẻ thông tin cá nhân (MySpace, Facebook, Yahoo 360) hay các mạng chia sẻ những tài nguyên cụ thể (tài liệu – Wikipedia, ảnh – Flickr, video – YouTube)

Đặc điểm
- Sự liên kết của các thành viên tham gia sử dụng dịch vụ, trong đó mỗi thành viên có khả năng duy trì tương tác thông tin cùng lúc với rất nhiều người khác giúp cho thông tin luôn đến được những người quan tâm nhất
- Tập hợp những thành viên sử dụng dịch vụ sẽ tạo ra một số đông (đám đông) có khả năng được định hướng theo những tình cảm và niềm tin mang sắc thái riêng
- Sự liên kết của các thành viên, cũng như sức ảnh hưởng của số đông lên các thành viên khác nhau tạo nên một mạng lưới di chuyển nhiều hướng của thông tin
Ví dụ: MySpace và YouTube trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2008 - Các ứng cử viên của đảng Dân Chủ đều sử dụng MySpace để tập hợp lượng người ủng hộ đông đảo (Barack Obama – 48.000; Hillary Clinton – 25.000)
- Các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa sử dụng YouTube để phát những bài vận động tranh cử của mình vì hiệu quả lan truyền thông tin của nó

Tham khảo
http://vi.wikipedia.org/wiki/Social_Media
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA...A3_h%E1%BB%99i
http://www.vsmc.vn