Hiện nay PFIEV cả 3 miền đã có một forum rất hay và bổ ích.
Mong mọi người đặt nền móng để xây dựng và phát triển Forum này
giúp PFIEV có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Hãy ghé thăm pfiev.net để thấy sức sống của chương trình mình