60 câu hỏi phỏng vấn quản trị mạng
Câu 1) Mạng là gì?
Câu 2) Node mạng là gì?
Câu 3) Topo mạng là gì?
Câu 4) Router là gì?
Câu 5) Mô hình tham chiếu OSI là gì?
Câu 6) Các lớp trong Mô hình tham chiếu OSI là gì? Mô tả từng lớp một cách ngắn gọn.
Câu 7) Sự khác nhau giữa Hub, Switch và Router là gì?
Câu 8) Giải thích mô hình TCP / IP
Câu 9) HTTP là gì và nó sử dụng cổng nào?
Câu 10) HTTPs là gì và nó sử dụng cổng nào?
Câu 11) TCP và UDP là gì?
Câu 12) Firewall là gì?
Câu 13) DNS là gì?
Câu 14) Sự khác nhau giữa Domain và Workgroup là gì?
Câu 15) Proxy Server là gì và chúng bảo vệ mạng máy tính như thế nào?
Câu 16) Lớp IP là gì và làm cách nào bạn có thể xác định lớp IP của một địa chỉ IP đã cho?
Câu 17) Địa chỉ 127.0.0.1 và local host là gì?
Câu 18) NIC là gì?
Câu 19) Đóng gói Dữ liệu là gì?
Câu 20) Sự khác biệt giữa Internet, Intranet và Extranet là gì?
Câu 21) VPN là gì?
Câu 22) ipconfig và ifconfig là gì?
Câu 23) Giải thích ngắn gọn về DHCP?
Câu 24) SNMP là gì?
Câu 25) Nêu Các loại mạng khác nhau là gì? Giải thích ngắn gọn.
Câu 26) Phân biệt Giao tiếp và Truyền dẫn?
Câu 27) Mô tả các lớp của mô hình OSI?
Câu 28) Giải thích các loại mạng khác nhau dựa trên kích thước của chúng?
Câu 29) Xác định các loại kết nối internet khác nhau?
Câu 30) Vài thuật ngữ quan trọng mà chúng ta gặp phải qua các khái niệm mạng?
Câu 31: Giải thích các đặc điểm của mạng?
Câu 32: Có bao nhiêu loại chế độ được sử dụng trong việc truyền dữ liệu qua mạng?
Câu 33) Đặt tên cho các loại topo khác nhau và tóm tắt các ưu điểm của nó?
Câu 34) IDEA là viết tắt của chữ gì?
Câu 35) Xác định Piggybacking?
Câu 36) Có bao nhiêu cách mô tả dữ liệu và chúng là gì?
Câu 37) Dạng đầy đủ của ASCII là gì?
Câu 39) Xác định thời gian trễ?
Câu 40) Định nghĩa Brouter?
Câu 41) Xác định IP tĩnh và IP động?
Câu 42) VPN được sử dụng như thế nào trong thế giới doanh nghiệp?
Câu 43) Sự khác nhau giữa Firewall và Antivirus là gì?
Câu 44) Beaconing là gì?
Câu 45) Tại sao tiêu chuẩn của một mô hình OSI được gọi là 802.xx?
Câu 46) Định nghĩa DHCP và mô tả cách nó hoạt động?
Câu 47) Khi nào ta nói một mạng đang hoạt động hiệu qủa? Các yếu tố ảnh hưởng đến chúng là gì?
Câu 48) Giải thích DNS?
Câu 49) IEEE là gì?
Câu 50) Việc sử dụng mã hóa và giải mã là gì?
Câu 51) Ethernet là gì?
Câu 52) Giải thích sự đóng gói dữ liệu?
Câu 53) Các mạng được phân loại dựa trên các kết nối của chúng như thế nào?
Câu 54) Pipelining là gì?
Câu 55) Bộ mã hóa là gì?
Câu 56) Bộ giải mã là gì?
Câu 57) Bạn có thể khôi phục dữ liệu từ một hệ thống bị nhiễm Virus như thế nào?
Câu 58) Mô tả các yếu tố chính của giao thức?
Câu 59) Giải thích sự khác biệt giữa băng tần và băng thông rộng?
Câu 60) SLIP là gì?
Đáp án bạn có thể xem tại đây