CHÀO MỌI NGƯỜI !!!!!
ĐÃ NGHE NHẠC NƯỚC NGOÀI ẮT HẲN CÁC BẠN ĐÃ NGHE M2M HÁT.M2M LÀ NHÓM NHẠC GỒM HAI CÔ GÁI NGƯỜI NAUY.MARIT CHƠI GHITA VA MARION CHƠI PIANO.M2M HÁT RẤT TUYỆT HỌ ĐÃ NỔI TIẾNG VỚI THE DAY YOU WENT AWAY,PRETTY BOY,DON'T SAY YOU LOVE ME................BẠN SẼ CẢM THẤY THÍCH HỌ NGAY MÀ.HÃY THAM GIA...............................!!!& #33;!!!!!!!!!& #33;!