Gửi mọi người,
Viện Chỉ Huy Điều Khiển thuộc Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Viettel đang tuyển dụng nhiều vị trí kỹ sư lập trình quan trọng (Data Mining, Backend, Big Data, Machine learning, lập trình ứng dụng, ...)
Các bạn quan tâm hãy gửi CV về tuanna63@viettel.com.vn.

Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Viettel là đơn vị chiến lược trực thuộc Tập đoàn Viettel, là đơn vị đi đầu về phát triển công nghệ và sản phẩm mới, nghiên cứu nhiều mảng công nghệ như High Performance Computing, Big Data, Data Mining, Natural Language Processing, Machine Learning, Speech Recognition... và đã có nhiều sản phẩm ứng dụng vào đời sống
Mô tả công việc:
Trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống phân tán, khả năng mở rộng cao dùng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu hàng petabytes.
Tham gia trực tiếp vào đội ngũ R&D ứng dụng các thuật toán học máy vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên, computer vision, khai phá và phân tích dữ liệu.

Thu nhập: 1000$ - 3000$ / tháng
PS: Ngoài mảng nghiên cứu, bên mình cũng tuyển cả lập trình viên ứng dụng / QA. Thu nhập 900$+ (mức 900 tương đương sinh viên mới ra trường). Ai quan tâm cũng có thể gửi CV về cho mình theo mail trên.

Các bạn sinh viên sắp ra trường có nhu cầu tìm việc gửi CV vẫn được nhé. Trong khoảng thời gian chờ tốt nghiệp, các bạn sẽ được sắp xếp vị trí thực tập, lương 3 triệu / tháng (không bắt buộc phải đi full time). Bên mình cũng có 2 em năm thứ 5 chỉ lên có 2 - 3 ngày trong tuần.