Xin chào các thành viên trong gia đình svbk, mình hiện tại đang là một người lao động tự do, công việc chủ yếu của mình là tìm kiếm các phông chữ đẹp và thể hiện các lỗi viết chữ đẹp khác nhau trên giấy. Sử dụng bút lông và mực tàu nên nhiều người gọi mình là thư pháp gia, nhưng sự thực thì mình chỉ dám nhận là một người viết chữ thui ^^
Rất mong được làm quen với các bạn
Họ và tên: Bùi Khắc Sáng
Sinh năm: 1994
Sđt: 0966 966 007
Website: https://www.thuphapthanhphong.com
Nhân tiện mình xin giới thiệu một số bức thư pháp của mình ^^