Có bạn nào biết tên và điện thoại của giáo viên chủ nhiệm bộ môn Công nghệ sinh học không, cho mình biết với? ( có đứa bạn trường khác nhờ hỏi hộ có chút việc).
Mình xin cảm ơn trước!