Các bác ơi , em chết đến nơi rồi. Ai biết cách nào để gặm nhấm lý và rời rạc thì bảo em cái. Nhanh nhé , tuần sau em thi rồi mà kiến thức thì chẳng có bao nhiêu