Chào mọi người, tớ là Sv K44, ra trường được 3 năm rồi, hiện tại đang làm trong 1 BQLDA
Mình muốn tìm hiểu về 1 số tiêu chuẩn điện kĩ thuật quốc tế IEC:
IEC 60850, 605711, 60870, 60076, 60354, 60905, 61508, 60310, 60349, 60071, 60529, 60376
IEC 61196-1,2 ; 60034 - 1,5,6,7,8,9,14; 62271-100,102

Bạn nào có hoặc biết chỗ download thì chỉ cho mình nhé, mình cảm ơn rất nhiều