KHÓA ĐÀO TẠO : SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ - CPTHÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO: SƠ CẤP CỨU TẠI CHỖ

* Mục đích của khóa học :

– Trang bị cho học viên các tri thức cần thiết và thực hiện về công tác Sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.

– Sau khóa học, học viên sẽ hiểu biết và thực hiện được một số công tác cơ bản trong Sơ cấp cứu tại chỗ.

– chấm dứt khóa học, học viên được cấp Giấy chứng thực đã hoàn tất khóa học: Sơ cấp cứu tại chỗ

* Chương trình cụ thể:
  • Tên khóa đào tạo: Sơ cấp cứu tại chỗ
  • Thời lượng khóa học: 10 tiết (02 buổi).
    • Thời gian khai giảng:

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAMVPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - Tp.HCM
Hotline: 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn - daotaoesc@gmail.com