Duy Nam là người duyên dáng, Khải Sở Khanh có tài độc tấu trên sân khấu, đầu óc nhạy bén. Xem hai anh diễn thấy tiếng cười thật thâm thúy và ý nghĩa!