Kỳ này em đang làm đề tài: Thiết kế hệ dẫn động đầu đo trong máy quét laser 3D, cả chuyển động ngang va chuyển động đứng ( Thầy Vinh)
A/c nào có bản thuyết minh đề tài tương tự hoặc tài liệu liên quan cho e được k ạ?
E chưa biết bắt đầu làm từ đâu nữa @@
Cảm ơn ạ!