Viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng anh với Kung Fu Panda 3
Bộ phim mà tôi yêu thích nhất đó chính là Kung Fu Panda, và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn nội dung của bộ phim bằng cách viết về bộ phim như một sở thích bằng tiếng anh. Hãy cùng theo dõi bài viết của tôi và cho tôi ý kiến nhé!
>>> Hình thành sở thích bằng tiếng anh qua các bài hát
I. Viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng anh với Kung Fu Panda 3
"Kung Fu Panda" is a wonderful story that tells itself in its own title. It’s so difficult to imagine a big, fuzzy panda performing martial-arts encounters that you intuit that the panda stars in an against-all-odds formula, which dooms him to succeed. For the panda's target audience, younger teens and children, that’ll be fine, and this film presents the panda’s adventures in wonderfully drawn Cinemascope animation.
The film stars a big panda called Po, who’s so fat he can barely get out of his bed. He also works for his adopted father, Mr. Ping in a noodle shop, which features Ping's legendary Secret Ingredient.
When long-lost panda father of Po suddenly reappears, the reunited duo travels to his own secret panda paradise to see scores of hilarious panda characters. But when the villain supernatural Kai begins to collect across China defeating all of the best kung fu masters, big Po have to do the impossible - study to train hí village full of clumsy, fun-loving brethren to become the ultimate band of Kung Fu Pandas!
"Kung Fu Panda" is a great animated films for all audience. The story is also way too predictable, and truth to tell, Po himself did not overwhelm me with his charisma. But it is elegantly drawn, the action sequences were packed with full of energy, and it is short enough that alll older viewers will be spending.
>>> Giới thiệu về bản thân bằng tiếng anh
II, Từ mới trong bài viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng anh bên trên
- fuzzy ['fʌzi] : lông lá
- doom [du:m] : số phận
- animate ['ænimit] : có sức sống
- hilarious [hi'leəriəs] : vui vẻ
- reunite [,ri:ju:'nait] ; hợp nhất
- brethren ['breðrən] : đồng đạo
- clumsy ['klʌmzi] : vụng về
III. Dịch bài viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng anh
"Kung Fu Panda" là một câu chuyện tuyệt vời mà tựa đề của nó nói lên tất cả. Thật khó để tưởng tượng một con gấu trúc to lớn và long lá lại có thể biểu diễn võ thuật chống lại mọi cái ác và số phận của anh ấy là thanh công trong mọi trận chiến. Đối với đối tượng mà bộ phim nhắm tới chính là những thiếu niên trẻ tuổi và trẻ em với nội dung bộ phim trình bày những cuộc phiêu lưu của chú gấu trúc đáng yêu với những chiêu thức tuyệt vời được phô diễn trên màn ảnh rộng.
tiêu điển xuyên suốt 3 ohần của bộ phim là nói về một chú gấu trúc lớn tên gọi là Po, chú quá béo đến nỗi hầu như không thể ra khỏi giường của mình. Chú cũng làm việc cho cha nuôi - ông Ping trong một quán phở với thành phần bí mật gia truyền.
Phần 3 của bộ phim thật bất ngời khi người cha đã thất lạc từ ​​lâu của Po đột nhiên lại xuất hiện, va số phận họ đưa 3 cha con đến thiên đường bí mật của loài gấu trúc của mình để gặp những người họ hàng vật gấu trúc vui nhộn. Nhưng khi các nhân vật phản diện siêu nhiên Kai bắt đầu đi khắp Trung Quốc đánh bại tất cả các bậc thầy kung fu tốt nhất, thì việc của chú gấu trúc to lớn Po là huấn luyện ngững người anh em to lớn và vụng về của mình trở thành một đội quan hùng mạnh để có thể chiến đấu với kẻ thù.
"Kung Fu Panda" là một bộ phim hoạt hình tuyệt vời cho tất cả khán giả. Nội dung của câu truyện khá dễ đoán va Po không bao giừo thất bại. Nhưng những bài học đưuọc rút ra từ bộ phim rất nhe j nhàng và sâu lắng, những cảnh hành động được biểu diễn tràn trề năng lượng, và thời gian của bộ phim khá ngắn nên các khán giả lớn tuổi dễ chập nhận hơn.
Còn bạn, bộ phim yêu thích của bạn là gì? Cùng chia sẻ với nhau nhé!