- Thông tin chi tiết tại đây : http://www.tudientiengviet.net/data.html

- Hiện dữ liệu được phát hành theo 3 mục
- Dữ liệu plain text: thích hợp cho các nhà phát triển phần mềm sử dụng theo ý của mình
- Dữ liệu cho babylon: sử dụng với Babylon Pro (hỗ trợ Unicode)
- Dữ liệu cho Stardict: sử dụng cho Stardict (hỗ trợ trong Linux)

Trân trọng