Hi các bác.
- Em không phảo dân cơ khí. Em có làm mạch điện tử nhưng cần cái vỏ bằng nhựa cứng để gắn cái mạch bên trong. Các bác nào bít vụ này chỉ em nơi sản xuất nhỉ.
Email: pqmsoft@gmail.com
Thanks các bác.