một bài hát ra đời được công chúng đón nhận với những mức độ tình cảm không giống nhau. Người ko thích nó có thể xem như không hề nghe đến nó. Người yêu thích nó thì có khả năng thấm âm được ngay giai điệu toàn bài. có 1 lúc nào ấy, giai điệu khi không ngân vang trong ký ức của họ và họ... Tự đặt ra 1 ca từ mới để hát cho vui. Nhạc chế ra đời như vậy.
Đẳng cấp nhạc chế tùng chùa, Xin mời hầu hết người cùng nghe toàn các bản nhạc chế hay nhất mà nghe sướng cả tai