Anh em đọc sau này ra trường có làm quản đốc thì biết một số lỗi nhé
Ảnh hưởng của khuyết tật đến cơ tính của liên kết hàn
Ảnh hưởng chung
Các khuyết tật trong kết cấu hàn tự nó không xác định được việc mất khả năng làm việc của kết cấu. Mức độ nguy hiểm của khuyết tật cùng với ảnh hưởng các đặc tính (kiểu, dạng, kích thước...) phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố kết cấu và sử dụng.
Tính chất của vật liệu Dẻo hay giòn. Có khuynh hướng tạo thành nứt. Khả năng khử ứng suất. Làm chậm vết nứt...
Cấu tạo liên kết Hàn góc hay giáp mối. Yếu tố tỉ lệ
Sơ đồ chịu tải Mối hàn chịu tải hay không. Trạng thái ứng suất đường, mặt,khối. Ứng suất dư
Mức độ tập trung ứng suất Kết cấu (rãnh xẻ, chiều dày khác nhau...)
Công nghệ (cong vênh, lệch mép, vảy...)
Dạng tải trọng Tĩnh, động, rung, chu kỳ nhỏ...
Ăn mòn của môi trường Trung tính, ăn mòn yếu, mạnh
Tác động nhiệt Nhiệt độ cao hoặc thấp, tác động chu kỳ
Xác suất và nguy cơ hỏng Đặc trưng quá tải. Nguy cơ tai nạn

Do điều kiện làm việc của liên kết hàn, vấn đề về ảnh hưởng của khuyết tật đến cơ tính của mối hàn rất được quan tâm. Để đánh giá ảnh hưởng này cần phải biết độ nhạy cảm của kim loại mối hàn đối với khuyết tật, những bất liên tục có hình dạng khác nhau – mức độ tập trung ứng suất.Độ nhạy của liên kết hàn đối với các khuyết tật - mức độ giảm đặc trưng cơ học của mối hàn tại vùng khuyết tật so với với mối hàn không khuyết tật – phụ thuộc vào nhiều yếu tố: kiểu, sự phân bố và kích thước khuyết tật, tính chất kim loại, dạng tải trọng, điều kiện sử dụng.
Tiếp theo сần phân biệt độ nhạy đối với khuyết tật khi chịu tải trọng tĩnh và động.Với tải trọng tĩnh tiêu chí độ nhạy đối với khuyết tật thường được hiểu như là độ bền của liên kết hàn có khuyết tật đối với liên kết không khuyết tật. Tiêu chí của độ nhạy đối với khuyết tật khi tải trọng động là hệ số tập trung hiệu quả - tỉ số giới hạn mỏi của liên kết hàn khi không có khuyết tật với có khuyết tật.
Ảnh hưởng của nứt
Tất cả các liên kết hàn của kim loại và hợp kim đều rất nhạy cảm với nứt. Thực tế làm việc cho thấy rằng nứt (dù rất nhỏ) là khuyết tật nguy hiểm nhất của liên kết hàn.Nứt làm giảm mạnh độ bền mỏi hoặc khả năng chịu tải trọng động. Do đó nếu đã xuất hiện nứt thì bắt buộc phải sửa (mài phá, hàn đắp). Các mối hàn sửa nứt ở các chi tiết, sản phẩm phải theo công nghệ đặc biệt đảm bảo độ tin cậy.
Ảnh hưởng của không ngấu
Độ bền tĩnh: Các thử nghiệm so sánh các liên kết hàn cho phép rút ra kết luận sau:Liên kết hàn thép cacbon thấp và thép không gỉ austenite không bị ảnh hưởng nhiều do không ngấu. Quan hệ giữa chiều sâu không ngấu với độ giảm khả năng tải theo bậc nhất.Các loại thép bền nóng 30CrMnSiNiA, hợp kim nhôm biến dạng Д16T (2024-T4) và AMг-6 có độ bền của mối hàn nhỏ hơn độ bền kim loại cơ bản. Khi tăng chiều sâu không ngấu thì khả năng tải giảm nhưng không tuyến tính.
Hàn gia cố chỗ không ngấu để tăng khả năng chịu tải tĩnh chỉ có tác dụng ở nhiệt độ thường, khi nhiệt độ thấp (to ≈ -40oC) độ bền tĩnh cũng như độ dẻo của liên kết giảm mạnh.Không ngấu ở giữa mối hàn không chỉ làm yếu tiết diện chịu lực mà còn là nơi tập trung ứng suất.Chiều dày vật hàn càng lớn thì độ nhạy đối với không ngấu tăng nhanh hơn.Khi hàn giáp mối chữ V không ngấu dưới chân làm giảm độ bền tĩnh nhiều hơn so với không ngấu ở giữa mối hàn.Không ngấu ở tâm mối hàn vát mép chữ X ít nguy hiểm hơn không ngấu ở tâm mối hàn chữ V.
Xem thêm : Các loại máy hàn thông dụng tại đây

Trong miền không ngấu tính dẻo giảm mạnh. Không ngấu kìm hãm sự phát triển biến dạng dẻo kim loại và làm tăng khuynh hướng phá hủy giòn liên kết.Khi chịu kéo toàn bộ biến dạng dẻo tập trung cách chỗ không ngấu 1- 1,5 mm đối với hàn giáp mối không vát mép. Biến dạng dẻo không lan truyền trên toàn chiều dài mẫu, khi vùng không ngấu sâu quá 15% chiều dày mẫu.

Sự tập trung biến dạng lớn và giảm tính dẻo cục bộ tại vùng không ngấu ở giữa mối hàn dùng làm chỉ số giảm khả năng biến dạng của liên kết hàn giáp mối so với mẫu ngấu hoàn toàn, vì không phải tất cả kim loại nóng chảy tham gia biến dạng mà chỉ có vùng nhỏ không ngấu.

Độ bền khi chịu tải trọng thay đổi
Tiêu chí đầu tiên để đánh giá sức bền liên kết hàn khi chịu tải trọng thay đổi là giới hạn mỏi của kim loại cơ bản. Khi chịu tải trọng thay đổi liên kết hàn có độ nhạy đối với không ngấu khác nhau phụ thuộc vào tính chất của kim loại cơ bản, kim loại bổ sung và công nghệ hàn.Không ngấu làm giảm giới hạn mỏi cũng như rãnh khía.Không ngấu nhỏ gần bề mặt kim loại cơ bản làm giảm mạnh giới hạn mỏi.Việc tăng tiếp theo kích thước không ngấu sẽ làm giảm giới hạn mỏi tỉ lệ với sự giảm diện tích tiết diện mối hàn.Khi chịu tải trọng uốn rung động chỗ không ngấu gần bề mặt chịu kéo nén sẽ giảm mạnh giới hạn mỏi của liên kết hàn.
Khi thử uốn thép cacbon thấp để hàn lò hơi đã sử dụng 10 năm, thấy rằng các khuyết tật ngoài dạng rãnh cắt, lệch mép, chảy loang sẽ làm giới hạn mỏi giảm mạnh hơn nhiều so với khuyết tật bên trong. Nếu không bị ăn mòn thì không ngấu sẽ làm giảm giới hạn mỏi mạnh hơn so với rỗ hoặc lẫn xỉ.
Độ bền khi tải trọng tĩnh lặp lại
Độ bền khi tải trọng thay đổi cũng phụ thuộc vào tần số đặt tải; tần số thấp (vài lần đặt tải trong một phút), độ bền lớn hơn tần số cao (khoảng 1000 lần chất tải trong một phút). Điều này được giải thích rằng biến dạng dẻo sau giai đoạn chịu tải với tần số cao không kịp đạt được giá trị bằng biến dạng dẻo cục bộ với tần số thấp,tức là sau mỗi chu kỳ chịu tải tần số thấp biến dạng dẻo được tích lũy nhiều hơn mỗi chu kỳ tần số cao. Do đó số chu kỳ tải trọng cần thiết để sử dụng toàn bộ khả năng của vật liệu chịu biến dạng với tần số thấp lại nhỏ hơn với tần số cao.Phân tích kết quả thử nghiệm thấy rằng mối hàn thép không gỉ có độ nhạy đối với khuyết tật lớn không chỉ khi mỏi mà còn cả khi tải trọng tĩnh lặp lại. Có thể thấy rằng giới hạn mỏi tĩnh không giảm tuyến tính khi tăng chiều sâu không ngấu.
Độ dai va đập
Khi thử ở mối hàn không ngấu chỉ ra rằng độ dai va đập giảm nhanh hơn việc tăng chiều sâu không ngấu. Các mẫu hàn có hình dáng không ngấu dạng rãnh khía có độ dai va đập thấp hơn nhiều so với các rãnh tiết diện vuông hay tam giác. Độ nhạy của mối hàn đối với không ngấu phụ thuộc vào chiều sâu không ngấu, nhiệt độ, nhiệt luyện, biến cứng.Độ nhạy của liên kết hàn đối với không ngấu như là yếu tố tập trung ứng suất được xác định không chỉ bởi tính dẻo của vật liệu mà cả đặc tính chịu tải.Để giải quyết vấn đề về chất lượng liên kết hàn tiếp theo cần phải sử dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy. Với điều kiện chịu tải đã cho, kim loại mối hàn có độ nhạy cao đối với không ngấu hoặc các khuyết tật khác, thì việc xác định chiều sâu của nó vô ích, vì thực tế dù chiều sâu không ngấu lớn hay nhỏ thì nguy hiểm như nhau. Khi dùng các phương pháp kiểm tra không phá hủy mà phát hiện ra không ngấu dù nhỏ thì cũng coi như là dấu hiệu phế phẩm, (nhưng vẫn có thể sử dụng được).
Ảnh hưởng của rỗ
Độ bền tĩnh
Ảnh hưởng của rỗ đến cơ tính liên kết hàn được đánh giá theo độ nhạy đã cho của kim loại mối hàn đối với khuyết tật này, cũng phụ thuộc vào hệ số tập trung ứng suất.Độ nhạy của kim loại mối hàn với rỗ phụ thuộc vào kiểu rỗ, kích thước hình học và đặc trưng phân bố trong mối hàn. Các rỗ được chia tương ứng thành rỗ đơn (khoảng cách giữa các rỗ lớn hơn ba lần đường kính lớn nhất), rỗ dạng chuỗi (các rỗ không lẫn nhau với khoảng cách nhỏ hơn đường kính), rỗ tập trung (xốp co) thường kèm với màng oxide. Rỗ đơn hình cầu thường có hệ số tập trung ứng suất nhỏ nhất .Qua phân tích thấy rằng khi chịu tải trọng tĩnh ảnh hưởng của rỗ đến độ bền thể hiện mức độ giảm đáng kể so với khi chịu tải trọng thay đổi.

Xem chi tiết : ẢNH HƯỞNG CỦA KHUYẾT TẬT HÀN ĐẾN LIÊN KẾT MỐI HÀN tại đây