Công ty Viettel Tanzania
Số lượng :
3 nhân sự phát triển phần mềm:
o 2 Nhân sự phát triển phần mềm BCCS(java-web,core,sql oracle, php...)
o 1 nhân sự phân tích số liệu hỗ trợ kinh doanh (BI,sql,procedure..)
Yêu cầu
o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT bằng khá trở lên
o Toeic 550
o Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở lĩnh vực liên quan(java-core,android,java-web,php,oracle...)
o Chịu khó, nhanh nhẹn
o Cá nhân cam kết làm việc tối thiểu 2 năm
Chế độ
o Thu nhập từ 1000-1500USD tùy theo năng lực
o Chế độ nghỉ phép: 1 năm về 1 lần (12 ngày phép, không tính ngày đi đường, chủ nhật) (sau khi kết thúc 12 tháng làm việc liên tục)
o Được công ty chi trả Chi phí visa, hộ chiếu, tiêm phòng và chi phí đi lại vé máy bay từ VN-Tanzania và Tanzania-VN, nhà công vụ.


Ứng viên có nguyện vọng nộp hồ sơ về địa chỉ mail: skyblueme2011@gmail.com, hr.recruit@halotel.co.tz
Hotline: +84977342466/+255627764113
Thời hạn nộp hồ sơ 30/08/2017
Hồ sơ gồm: CV ghi rõ năng lực kinh nghiệm cá nhân và quá trình công tác, scan bằng cấp chứng chỉ