Xử lý nước hồ bơi là một thử thách phức tạp. Qua nhiều thập kỷ, Prominent đã đang là một trong các đối tác tiên phong trong lĩnh vực HỒ BƠI và cũng đặt ra những giải pháp hoàn thiện cho lĩnh vực này. Keo tụ, lọc, ổn định pH hay khử trùng nước Bể Bơi – Hệ thống Prominent có tính đa tương thích và có thể kết hợp riêng lẻ dù cho đó là bể bơi sau 10m trong khách sạn, những bể chăm sóc sức khỏe hay là công viên nước với hơn 20 hồ nước.Prominent còn hỗ trợ các nhà sản xuất, công ty xây dụng và bộ phận vận hành đến từ ngay lúc xúc tiến dự án cho tới khi đưa hệ thống vào làm việc thành công. Mục tiêu luôn là ý tưởng cho việc xử lý nước hồ bơi tốt nhất.
Với sản phẩm thiết bị bể bơi và hệ thống của chúng tôi, bạn sẽ có được giải pháp hoàn thiện lý tưởng cho việc xử lý nước hồ bơi, độc lập với công nghệ nó sử dụng.
Sản phẩm của Bilico luôn được tích hợp hoàn chỉnh và thông minh
ngoài những bộ phận của chính hệ thống, chúng tôi còn đưa ra hệ thống kết hợp với công nghệ điều khiển tân tiến
Prominent thiết kế: mang đến lợi ích từ kinh nghiệm xử lý nước bể bơi tích lũy qua nhiều dự án trên khắp thế giới.
Linh kiện và dịch vụ săn sóc quý khách hàng có mặt khắp toàn cầu
ProMinent cung cấp tất cả các quá trình hiện có cho xử lý nước hồ bơi:
Keo tụ: Thêm những chất keo tụ để kết bông các cặn nhỏ và thải bỏ qua lọc. Prominent cung ứng bồn chứa và bơm định lượng cho việc châm chính xác chất keo tụ và hệ thống polyelectrolyte bán dung dịch polymer ưu việt.
Điều chỉnh pH: Giá trị pH giữa 6.5 và 7.6 cần phải duy trì để chắc chắn bảo vệ cho khách bơi giống như chính bể bơi. Sensor và hệ thống đo Prominent giá trị pH đúng đắn tuyệt đối.
Khử trùng nước với Chlorine: Trong mảng hồ bơi, khử trùng nước với chlorine là bắt buộc – hiệu quả loại bỏ vi sinh nhanh và khả năng oxi hóa cao. Prominent bán hệ thống chính xác cho quy trình khử trùng bằng clo.
xem thêm về của hàng thiết bị bể bơi tại Việt Nam : https://thietbibeboihanoi.wordpress.com/
Oxi hóa và khử trùng bằng UV: Khử trùng bằng UV sẽ loại trừ các hợp chất của clo trong nước bể bơi. Mặc dù chính hãng vi sinh của nước được tăng cường, việc dùng chất khử trùng có hiệu lực lâu dài (clorin) phía sau là nên có được.
Oxi hóa và khử trùng bằng Ozone: Mùi đặc trưng trong bể bơi trong nhà có thể tránh được bằng cách oxi hóa cloramin và các hợp chất dạng vết với Ozone. Việc sử dụng Ozone sẽ làm tăng độ sạch của nước và cũng không có sản phẩm phụ nào phát sinh. Prominent cũng thiết kế các máy tạo ozone.
Khiến mềm: Để bảo vệ toàn bộ hệ thống, độ cứng nước cần phải được kiểm soát. Việc này sẽ gia tăng tuổi thọ cho thiết bị.