thực ra không phải tên là "il ne manque que toi", nhưng trong bài này có câu đó , lặp lại nhiều
vậy tại hạ xin nhờ các hảo hán tìm hộ chỗ down bài này, khi sự đã thành , tại hạ xin được hậu tạ 2 cốc nhân chần & nhường các hạ giả tiền :biggrin: