Bộ Y tế cho rằng phép những cơ sở thăm khám chữa bệnh, chữa bệnh cai nghiện ma túy áp dụng bài thuốc hỗ trợ trị bệnh chống tái nghiện ma túy Danapha- Natrex 50 bởi vì VN sản xuất từ nguyên liệu nhập.


Đây là bài thuốc thông qua xí nghiệp Dược phẩm TƯ 50 Đà Nẵng sản xuất. thuốc tây nhiễm mắc Naltrexone hydrocloril là chất đối kháng với nhóm Opiats, áp dụng trị bệnh xem ́một vài người nghiện ma túy đã được điều trị cắt cơn thèm ma tuý tại các bệnh viện.

nhất, những đối tượng nghiện đã được chữa bệnh do hướng thay thế Methadone cũng có khả năng được trị bệnh chống tái nghiện bởi bài thuốc Danapha- Natrex 50. Bạn lây biết hình ảnh bệnh mụn cóc sinh dục ở nam

bài thuốc có nguy cơ dùng cho trị bệnh ngoại trú sau đây khi người mắc bệnh đã được trị bệnh nội trú chí ít hai tuần. Việc sử dụng thuốc phải duy trì lâu dài, tối thiểu trong cấp độ 12 tháng.

mối liên quan tới bài thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện, Bộ Y tế cũng đang cho xét thực hành đề án thí điểm giảm hại ma túy bằng hướng thay thếmethadone cho trên 1.000 người nghiện ma túy nhiễm HIV tại Hải Phòng.