tần suất quan hệ

mức độ giao hợp (SHTD) là chỉ số lần “yêu” trong một khoảng thời kì nhất định. Đây là một kiến thức khá phức tạp và bị một số quan điểm khác nhau giữa các nhà tình dục học. Chỉ số này dựa vào khá nhiều tác nhân như: số tuổi, tình trạng tính mạng, trình cấp độ nhận thức, nghề nghiệp, niềm tin tôn giáo, cơ hội khí hậu, lan thống, cả đặc tính văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, và đặc biệt là sự lựa chọn của những cặp đối tác tình dục. mang ́một vài đôi bạn tình nhà tôi mới cưới một đêm quan hệ mấy lần cũng không coi là cao, miễn sao dưới đây cái đêm ấy cả hai đối tượng đều cảm thấy thoải mái hoặc khỏe mạnh, không lây những trại thái như lưng đau, gối mỏi, đầu choáng, mắt hoa, tâm lý uể oải...lớn đối tượng cho thấy, tần số SHTD của một vài cặp vợ anh xã ở độ tuổi sinh đẻ có khi dao động từ 0 đến 15 - 20 lần/tuần. Bình quân hằng ngày 1 lần được coi là tần suất lớn, mỗi tháng 1 lần xem là kém. Một nghiên cứu khá hứng thú trên 100 nam ở Mỹ trong độ tuổi từ 35 tới 50 xem thấy: phần lớn người được hỏi nói rằng họ giao hợp từ 1 đến 4 lần/tuần, 1/3 quan hệ tình dục 1 tuần/lần, chỉ lây 4% khẳng định họ quan hệ “chăn gối” quá 1 tuần/lần.

Một điều tra thăm dò khác ở Mỹ trong vài năm 50 qua Kinsey thực hành cho rằng mức độ SHTD ở ́một vài cặp bạn đời anh nhà chứa lứa tuổi từ 20-30 tuổi là 3 lần/tuần, từ 31-40 tuổi là 2 lần/tuần, từ tuổi tác 41-50 là 1-2 lần/tuần hay từ 51-55 là 1 lần/tuần.

Nay lớn hơn xưa

Ở phương Đông xưa, quan điểm của cổ nhân về nội dung này cũng được ghi chép khá nhiều trong một số sách như Tố phụ nữ kinh, Ngọc phòng bí quyết, Thiên kim phương, Ngự phái đẹp chi pháp, Tố phái yếu chi pháp, Dưỡng danh huấn... Chẳng hạn như sách Tố phái yếu kinh đã viết: "Người ta cơ thể cường nhược khác nhau, niên tuế cũng trẻ già khác nhau, cho rằng nên phải tùy thuộc theo khí lực của mình mà quan hệ “chăn gối”, tuyệt đối cưỡng quyết, cưỡng quyết tất nguy hại đến thân" hay cũng chỉ rõ: ở số tuổi 15 mà khí lực dồi dào mỗi ngày quan hệ “chăn gối” hay có thể xuất tinh hai lần, ko khỏe thì hằng ngày một lần; ở số tuổi 20 cũng vậy, không nên cao hơn; ở độ tuổi 30 mà khỏe hằng ngày một lần, k khỏe thì hai ngày một lần; lứa tuổi 40 khỏe thì ba ngày một lần, k khỏe thì bốn ngày một lần; lứa tuổi 50 khỏe mạnh thì năm ngày một lần, ốm kém thì mười ngày một lần; lứa tuổi 60 mà khỏe mạnh thì cỡ mười ngày một lần, ốm yếu thì 20 ngày một lần; ở tuổi tác 70 mà khỏe thì mỗi tháng một lần, ốm yếu thì nên tránh không nên xuất tinh. Còn sách Ngọc phòng bí quyết thì cho rằng: người ở tuổi tác 20 thường hai ngày quan hệ “chăn gối” một lần; lứa tuổi 30 thường ba ngày “giao ban” một lần; lứa tuổi 40 thường bốn ngày một lần; lứa tuổi 50 thường năm ngày một lần; độ tuổi 60 thì tuyệt đối xuất tinh. Bạn bị biết u nhú là gì hay điều trị ra sao không?

có khả năng tồn tại tần suất SHTD của đối tượng xưa thấp hơn nhiều so với bây giờ. một vài ý kiến cho rằng, người xưa giải quyết thông tin theo nguyên lý âm dương, toàn thể do âm dương bảo tồn sinh khí, nên mức độ “yêu” thấp; đối tượng thời nay giải quyết kiến thức theo nguyên lý thực tế, nên tần suất quan hệ tình dục lớn hơn. Một bên thiên về "thể" (cái bản thể, chủng cơ của giao hợp), một bên thiên về "nhục" (cái thực tế, mong muốn của vấn đề giao hợp) cho nên mang sự khác biệt. Trong y thư kinh điển Hoàng đế nội kinh bị một đoạn bàn về vấn đề này khá nên suy ngẫm: "Người thời thượng cổ họ đều biết rõ phép tắc dưỡng sinh, thể theo quy luật âm dương, điều hòa với thuật đường dây nóng, ăn uống có điều mức độ, nghe lụng hoặc nghỉ ngơi lây chừng mực, không lao lực một phương pháp với nhiều người, cho rằng nên thể xác hoặc tâm lý đều khỏe mạnh... Còn đối tượng bây giờ thì sống không theo chủng ấy, ham uống rượu, sau đây khi say rượu lại nhập phòng với nhiều người, phóng túng về sắc dục, tuân kiệt khỏi tinh khí, hao tổn chân nguyên, chưa biết giữ cho tinh khí, thường dùng tinh lực quá mức, chỉ cốt thỏa lòng một lúc, làm trái ngược với sự vui thú của lẽ dưỡng đẻ, cho rằng nên mau nhìn ra già yếu!"