Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thương mại toàn cầu, công nghệ thông tin đang là chuyên ngành có sự phát triển lớn trong thời gian gần đây. Chuyên ngành này được đánh giá chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Là chuyên ngành mở đường cho nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Đối với nhiều người đang theo học công nghệ thông tin, đây được coi là ngành học mang tính ổn định về cơ hội nghề nghiệp và ứng dụng nhiều trong công việc. Thêm nữa với sự đầu tư tuyệt đối của nhiều công ty liên kết với nước ngoài, ngoài việc nắm vựng kiến thức chuyên ngành, sử dụng tiếng anh thành thạo cũng là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, việc học tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin là cần thiết trong thời điểm này. Hôm nay Aroma xin giới thiệu tới mọi người từ vựng và tài liệu liên quan đến tiếng anh chuyên ngành tin học.
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
>>> Tiếng anh chuyên ngành kinh tế
+ Association /əˌsəʊ.siˈeɪ.ʃən/ : kết hợp
+ Alternate method /ˈɒl.tə.neɪt/ /ˈmeθ.əd/ : phím tắt
+ Alphabet /ˈæl.fə.bet/ : bảng chữ cái
+ Ascending /əˈsen.dɪŋ/ : đi lên, tăng dần lên
+ Advanced /ədˈvɑːnst/ : tiên tiến, tiến bộ, cao cấp
+ Append /əˈpend/ : gắn vào
+ Aligned /əˈlaɪn/ : sắp xếp
+ Appropriate /əˈprəʊ.pri.ət/ : thích hợp, tương thích
+ Aspire /əˈspaɪər/ ; khao khát
+ Attachment /əˈtætʃ.mənt/ : phần kèm theo, đính kèm
+ Accuracy /ˈæk.jə.rə.si/ : chính xác
+ Analyze /ˈæk.jə.rə.si/ : phân tích
+ Approximately /əˈprɒk.sɪ.mət/ : xấp xỉ
+ Algorithm /ˈæl.ɡə.rɪ.ðəm/ : thuật toán
+ Criteria /kraɪˈtɪə.ri.ən/ : tiêu chuẩn
+ Crosstab /ˈkrɒs.bɑːr/ : thanh chéo
+ Check /tʃek/ : kiểm tra
+ Caption /ˈkæp.ʃən/ : đầu đề
+ Customize /ˈkʌs.təm/ : tóm gọn, tùy chỉnh
+ Conference /ˈkɒn.fər.əns/ : bàn bạc, hội nghị, hội thảo

>>> Tiếng anh chuyên ngành toán học


2. Tài liệu liên quan đến tiếng anh chuyên ngành công nghệ thôn tin.

Đây là cuốn Career Paths English • Information Technology liên quan đến tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin. Tài liệu được biên soạn với kiến thức sát với lĩnh vực tin học, cung cấp đầy đủ những từ vựng cần thiết đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

Cuốn Oxford English for Information Technolory được biên soạn bởi Eric H.Glending và John McEWan là tài liệu có kiến thức sát với thực tế giúp người học có thể ứng dụng tốt. Đây là cuốn sách được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghệ thông tin.

Trên đây là danh sách từ vựng và tài liệu liên quan đến tieng anh chuyen nganh tin hoc mà Aroma vừa mới chia sẻ tới các bạn. Hy vọng với những kiến thức bổ ích này sẽ giúp mọi người nâng cao vốn từ vựng cũng như phương pháp học tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin. Hãy chia sẻ nhiều hơn tới bạn bè và mọi người để giúp việc học tiếng anh thêm thú vị nhé.