Em nghe nói năm nay khoa mình phân nghành hẹp ngay từ đầu.Các anh cho em hỏi lớp công nghệ phần mềm láy điểm thế nào?Có đến mức trên 7 phẩy không?