Công ty Tinh Vân Outsourcing cần tuyển nhân sự làm Lập trình C/C++
yêu cầu:
- Sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp khoa CNTT, Điện tử viễn thông...
- Đã từng làm các bài tập lớn về C/C++Embedded
- Có thể đi làm fulltime được ngay
Quyền lợi:
- Được đào taoj thêm để tham gia vào dự án làm về Embedded
- Được hưởng lương và các chế độ theo luật LĐ

Mọi Cv gửi về: phuongvt@tinhvan.com