Đây là chương trình được tổ chức thường niên, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, nhằm vinh danh các doanh nghiệp đi tiên phong và đã đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực phát triển bền vững, đồng thời có tác dụng khích lệ các doanh nghiệp tại Việt Nam chú trọng hơn tới phát triển bền vững, đặt ra kế hoạch và thực thi các chiến lược phát triển bền vững trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Năm 2016, “Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam” lần đầu tiên tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước, qua đó 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất đã được vinh doanh Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam.
Năm 2017 là năm thứ hai chương trình được phối hợp thực hiện giữa VCCI/VBCSD và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Dự kiến, Lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017.
Có thể nói, sự ra đời của Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) là bước đột phá bởi lần đầu tiên có một đơn vị lập ra bộ chỉ số này ở Việt Nam, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Ưu điểm của Bộ Chỉ số CSI là dễ sử dụng, có thể áp dụng được với tất cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác nhau. Việc biên tập nội dung câu hỏi được thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu từ VCCI, các Bộ, Ban ngành có liên quan, ngoài ra còn có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước.
Đặc biệt, năm nay các tiêu chí trong CSI đã được điều chỉnh nhằm đánh giá chính xác hơn mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm là chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xã hội và môi trường với 151 câu hỏi, chia làm 2 phần, phần 1 là các chỉ tiêu chung, phần 2 là các chỉ tiêu cụ thể.
Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBCSD cho biết phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng là một thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Website http://taichinhsinhvien.com
Website http://taichinhsinhvien.com/thong-tin-huu-ich/vay-von-sinh-vien-ngan-hang/vay-von-sinh-vien-ngan-hang-agribank/
FB https://www.facebook.com/vayvonsinhvien2016