Tổng quan về thị trườngMột tòa nhà văn phòng Hạng B đã hoàn thiện, bổ sung 8.400 m2 diện tích thuê cho thị trường. Hiện tại, có 17 tòa nhà văn phòng Hạng A và 69 tòa nhà văn phòng Hạng B, cung cấp lần lượt hơn 400.000 m2 và 800.000 m2 diện tích thuê cho thị trường. Hơn 45% tổng nguồn cung hiện hữu tập trung ở khu vực phụ cận, 34% ở khu vực phía Tây và 19% ở khu vực trung tâm (CBD).Cả văn phòng Hạng A và B đều tăng trưởng tốt. Tỷ lệ cho thuê của văn phòng Hạng A đã tăng 4% so với Quý IV/2016 và tăng 13% so với Quý I/2016, lên mức 86%. Trong khi đó, tỷ lệ cho thuê của văn phòng Hạng B chỉ tăng nhẹ 1% so với Quý IV/2016 và tăng 2% so với Quý I/2016, đạt 91%.Lượng hấp thụ của thị trường đạt mức kỷ lục, đạt gần 30.800 m2 ở cả Hạng A và B, tăng 47% so với Quý IV/2016 và tăng 65% so với Quý I/2016, văn phòng Hạng B tăng trưởng tốt hơn trong quý này, đóng góp tới 54% tổng lượng hấp thụ. Hơn một nửa lượng hấp thụ thực tế của thị trường được ghi nhận ở các quận phụ cận trong khi có ¼ lượng hấp thụ đến từ các quận phía Tây do giá thuê hợp lý của các khu vực này.Giá thuê trung bình ở cả văn phòng Hạng A và B vẫn tiếp tục trong xu thế tăng, cụ thể, giá thuê văn phòng Hạng A leo lên mức 679.000 đồng/m2/tháng tương đương USD29,8/m2/tháng, tăng 1% so với Quý IV/2016, giá thuê văn phòng Hạng B vẫn duy trì ở mức 422.000 đồng/m2/tháng tương đương USD18,5/m2/tháng, không đổi so với quý trước nhưng tăng 2% so với Quý I/2016.
Website http://taichinhsinhvien.com
Website http://taichinhsinhvien.com/thong-tin-huu-ich/vay-von-sinh-vien-ngan-hang/vay-von-sinh-vien-ngan-hang-agribank/
FB https://www.facebook.com/vayvonsinhvien2016