Chương trình được tổ chức với mục tiêu mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho các nhóm đối tượng như ứng viên học bổng ngân sách Nhà nước, các cơ sở giáo dục đại họcViệt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác là các trường đại học nước ngoài. Tại sự kiện sẽ có ba nhóm hoạt động chính đồng thời diễn ra, gồm:Hội thảo Giáo dục: Cung cấp thông tin các chương trình học bổng ngân sách Nhà nước của Chính phủ Việt Nam và học bổng của các Chính phủ nước ngoài (Anh, Úc, Nhật Bản, Hà Lan…).Hướng dẫn về các thủ tục đăng ký học bổng, hỗ trợ thông tin về thủ tục tìm trường, tìm thầy hướng dẫn, xin thư nhập học và xây dựng đề cương nghiên cứu cũng như giới thiệu thông tin chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam.Triểu lãm Giáo dục: Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với gần 60 trường đại học uy tín, thứ hạng cao trên thế giới. Tại triển lãm, các ứng viên sẽ được tiếp cận chương trình học bổng của các trường đại học, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp và xin thư mời học tại chỗ.Chương trình liên kết các trường đại học: Một trong những mục tiêu của sự kiện IHED 2017 là kết nối và thúc đẩy hoạt động giáo dục liên quốc gia giữa các trường đại học uy tín trên thế giới và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.Nội dung chương trình sẽ thảo luận và thực hiện các hoạt động xúc tiến giáo dục quốc tế, hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên, sinh viên.Website http://taichinhsinhvien.com
Website http://taichinhsinhvien.com/thong-tin-huu-ich/vay-von-sinh-vien-ngan-hang/vay-von-sinh-vien-ngan-hang-agribank/
FB https://www.facebook.com/vayvonsinhvien2016