Với phiên bản autocad 2018 này bạn sẽ thấy một số tính năng mới nhưng nhìn chung thì nó vẫn ít tính năng mới hơn so với các lần cập nhật trước đó. Một điều nữa là đồ họa phiên bản mới này khá là đẹp nên các bạn cần xem kỹ cấu hinhd máy tính trước khi cài đặt và sử dụng. Nếu bạn cảm thấy phiên bản hiện tại có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về công việc cũng như học tập thì không cần phải tổn nhiều thời gia để nâng cấp phần mềm. việc cài đặt phức tạp vè rắc rối.