Mình có 1 kít TivaC của TI mới 99% thích hợp cho bạn nào học lập trình với vi điều khiển, do không dùng nữa nên bán lại cho bạn nào cần, giá mềm 250k, ai cần liên hệ mình - sdt: 01672841074
IMG_20170401_201642.jpeg