HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN AVR
BÀI 1 - LẬP TRÌNH GIAO TIẾP LED ĐƠN - LẬP TRÌNH AVR
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=YTRs...m385F5&index=1
Fanpage học tập: https://www.facebook.com/Hoctapvanghamcuu/