Thơ tân hình thức

Nguyễn Tư Phương

BUỔI SÁNG Ở "THE SECOND CUP"

anh ngồi với em trong quán cà phê,
"ly thứ hai không cần phải trả tiền",
bên ngoài mưa trắng đang rơi, chỗ ngồi
hôm nay cũng như hôm qua, sau lưng

cái tủ lạnh, sát bên tường, hai đứa
ngồi bên nhau nhìn ra đường. Bên ngoài
ngọn gió rụng từ cành cây bàng, theo
chân người khách quen, lẻn vào quán, ly

cà phê bừng lên và gặp gió, em
bừng lên khi tay anh bỏ lên đùi,
mình nhìn ra đường, nhưng lâu lâu cũng
nhìn nhau. Anh ngồi với em trong quán

thật quen, uống ly cà phê không sữa
không đường. Uống ly thứ hai không cần
phải trả tiền, mình ngồi cà rề nói
chuyện hết buổi sáng, bên ngoài mưa trắng

vẫn còn rơi, hừm, hôm nay lại trễ
làm nữa rồi.

Website chuyên thơ tân hình thức
http://www.thotanhinhthuc.org