Mình vừa tìm thấy một công việc này, mình cũng đang làm và thấy khá ổn. Chỉ cần biết dùng máy tính và có thời gian rảnh ở nhà, mỗi ngày bỏ ra khoảng 2h vào bất kỳ lúc nào là đã có thể kiếm được 1.000.000 đến 1.500.000 một tháng. Thủ tục cũng rất đơn giản, chỉ cần gửi 1 cái email ứng tuyển là xong, đợi người ta gọi điện và làm việc (viết bài) là được tiền.


Bạn nào có hứng thú có thể tham khảo tại đây: https://goo.gl/to6pxT