Hé hé, thấy mỗi em Khàn lượn lờ trong box này cũng đìu hiu quá. Kể từ nay tớ sẽ post phim vào đây cho anh em vào down cho không khí thêm sôi động

Đầu tiên là các tập của phim "Thị trấn Smallville" session 6


S06E01.Zod/ 29-Oct-2006 09:27 -
S06E02.Sneeze/ 29-Oct-2006 13:40 -
S06E03.Wither/ 29-Oct-2006 15:20 -
S06E04.Arrow/ 29-Oct-2006 164 -
S06E05.Reunion/ 29-Oct-2006 19:19 -
S06E06.Fallout/ 12-Nov-2006 08:09 -
S06E07.Rage/ 12-Nov-2006 08:09 -
S06E08.Static/ 22-Nov-2006 20:55 -
S06E09.Subterranean/ 24-Dec-2006 10:16 -
S06E10/ 16-Jan-2007 23:20 -
S06E11.Justice/ 22-Jan-2007 11:28 -
S06E12.Labyrinth/ 28-Jan-2007 009 -
S06E13.Crimson/ 04-Feb-2007 19:59 -
S06E14.Trespass/ 11-Feb-2007 03:07 -
S06E15.Freak/ 19-Feb-2007 199 -
S06E16.Promise/ 17-Mar-2007 01:08 -
S06E17.Combat/ 28-Mar-2007 15:43 -
S06E18.Progeny/ 22-Apr-2007 101 -
S06E19.Nemesis/ 29-Apr-2007 19:44 -
S06E20.Noir/ 06-May-2007 11:16 -
S06E21.Prototype/ 14-May-2007 12:52 -