Chào mọi người.Mình đang cần gấp mạch nguyên lý thực hiện phép nhân dùng phần tử bình phương và phép nhân dùng mạch ln và exp kiểu n sai
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. cảm ơn nhiều nhiều
mail của minh là : tiwpr@walla.com
Mọi người xem xét nhé