mình đang cần tài liệu về vấn đề này, mong các bạn giúp đỡ.
Nếu bạn nào có thêm tài liệu về PLC(thông tin trên đường điện lực) thì share luôn cho mình với nhé. Mình đang làm đề tài về vấn đề này.