Đây là bộ tài liệu dành cho ngành cơ khí chế tạo. Được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau chia sẻ đến cho các bạn sinh viên phục vụ cho việc học tập bởi vì hầu như các kiến thức học trong trường là không hề đủ bạn có thể nâng cao và mở rộng kiến thức thông qua bộ tài liệu này. Có thể đọc nó vào thời gian rãnhLink download tài liệu: http://vntechpay.com/Tai-lieu-danh-c...hi-day-du-nhat

Xem thêm tài liệu CAD/CAM/CNC: Tại đây