HƯỚNG DẪN VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ TỪ XA QUA TIN NHẮN SMS - 16F877A
Link tải code dưới video hướng dẫn nhé
https://www.youtube.com/watch?v=qojw...&t=25s&index=1