"Báo cáo" diễn đàn là hiện tại em không thể thay đổi password và email ở trang cá nhân, bác nào cứ thử mà xem. Bác nào đổi được chỉ em cái .....