anh em TDH2 thi tốt nhé.Mấy hôm nữa thi mach rùi ,dạo này học hành chán quá ,suốt ngày chơi thôi.
Tiến lên hỡi các chiến sĩ TDH2.