minh cần gấp tài liệu về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh của ngành điện nói chung và công ty điện lực 1 hn nói riêng để làm báo cáo thực tập. xin gửi vào ntsbkhn@yahoo.com
thanks!