Thi thoảng đi qua trường nhưng cái hình ảnh ngày đấy nó đẹp quá,giản dị hơn bây giờ.Các quán chiếu phim mọc ven đường,con đường hồi ấy nó nhỏ hơn bây giờ,bình dị hơn bây giờ,sao mà nhớ thêNhà B10 thì phải