Trong project cua minh toi co imput một số thư viện .jar từ bên ngoài vào ( bộ quaqua.jar để làm giao diện )tôi export project ra file .jar. Khi chạy file .jar đó thì bị mất hoàn toàn giao diện chương trình do bộ quaqua.jar tạo nên, trở về với giao diện mặc định, tại sao lại thế ??? làm thế nào đây, các bạn giúp tôi giải quyết vấn đề này với ( tôi dùng eclipse để làm project của mình)