(VietNamNet)Bộ Bưu chính viễn thông vừa ban hành quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT về việc giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet.


Người tiêu dùng sẽ được bồi thường thiệt hại khi sử dụng các dịch vụ BCVT. (Ảnh: L.A.D)
Theo đó, bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp bằng miệng (kể cả qua điện thoại) hoặc bằng đơn khiếu nại với bên cung cấp dịch vụ và có quyền yêu cầu bên cung cấp dịch vụ tiếp nhận khiếu nại.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet, bên cung cấp dịch vụ cần xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại của đơn vị, niêm yết công khai tại các điểm giao dịch và báo cáo với Bộ Bưu chính Viễn thông. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận, xem xét và trả lời người khiếu nại về dịch vụ mà mình đã cung cấp trong thời hạn quy định và phải báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
Quyết định cũng nêu rõ: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đảm bảo thời hạn giải quyết khiếu nại: Đối với dịch vụ thư, bưu phẩm, bưu kiện trong nước là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Đối với dịch vụ thư, bưu phẩm, bưu kiện quốc tế là 03 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với dịch vụ viễn thông và Internet là hai 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.


Nguồn: http://www.vietnamnet.vn/cntt/2007/04/682774/