Trung tâm Vườn Ươm CNTT của tập đoàn Tinh Vân đang có đợt tuyển sinh viên tài năng. Và chương trình tập huấn nhằm phát hiện những sinh viên trong nghành CNTT có khả năng làm leader .

Đối tượng chủ yếu là sinh viên năm thứ 4 và 5 các lớp KSCLC, KSTN, những bạn sinh viên năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm muốn thử thách và thẻ hiện bản thân mình.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tinh Vân Software thiết kế, triển khai và phát triển phần mềm.

Sinh viên có đủ năng lực được đánh giá sau khi vào Vườn Ươm Tinh Vân sẽ được
- Làm việc part time với vị trí CTV và hưởng lương theo năng lực
- Được đào tạo bằng thực tế làm việc trực tiếp trong các dự án lớn
- Được tham gia các đợt tập huấn phát triển kỹ năng cá nhân hoặc quản lý vv..
- Tham gia các chương trình đào tạo, thử thách nếu có xu hướng trở thành nhân lực cao cấp trong ngành CNTT hoặc quản lý chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết tại http://tvi.tinhvan.com/
hoặc http://tinhvan.com/