anh em nào có cái báo cáo thực tập nhận thức của năm thứ 3 viết về đi trạm biến áp giúp tớ cái.Đi về mà chả biết viết thía nào,hic hic.
Xin gửi về: hadethanhhoa@yahoo.com ,thanks nhiều.